دانلود آهنگ حمید میرزایی بیمارستان
Hamid Mirzaei Bimarestan

دانلود آهنگ حمید میرزایی به نام بیمارستان

این موزیک زیبا رو با کیفیت بالا بشنوید و با لینک مستقیم و پرسرعت دانلود کنید.

Hamid Mirzaei Bimarestan

Download New Music By Hamid Mirzaei Bimarestan on MyPmcMusic.Com

173,650 5 آوریل 2021
00:00
00:00
0 Comment

ای اتاقه چنه سرده
چنه خیالد گن تا که
انگاری یه خشاو گله
دی هیچه و پیم نیکه
دکتر بیوشه و یارم
ای جوانه کسه نیره
شاید دله ارام سزیا
بای مه ویره نجاتم بیه
پاپ یواش
تو که چیدو ترکم کردی
خاطراتت بور گرد خود
دکتر آرام بخش بیه پیم
قاطی کردم و دس خوم
و ناو ای بیمارستانه
فکرت هرشو شر و پا که
دی هیچ قرصو دارویی
نیتونه آرامم بکه
پاپ اوج
دکتر هوا تزریغ که
زیو که دی تمامه که
امشو گنجور داغانم
گیان براد دس دس نکه
معدم شستو شو نیه
بیلا کار خوی بکه
یه تن قرص خواردمه
بیلا عمل بکه بمرم
ای قرصیل بی خدا
خشاو خشاو چیه گیانم
هامه نو توهمه
اسم خومیش دی نیزانم
دکتر بیوشه رفیقم
بیوش بایده بان سرم
بیوش خوی زیو برسنه
مه جز اوه کسه نیرم
قریبه دسه نگر
و بانه قیرت درم
و وخته چیده ولام
یه روز خوبی نیرم
مشت مشته قرص خمه بان
یه گله امام نیرم
تو تنیا عشق مه بید
بعد تو ویره مرم
هام نو توهمه
جز تو کسه نیشناسم
و هرکه سراغت گرم
ایوشه بچو نیناسم
یا الان تیده لام
یا الان پروندم بسم
سی خدا حالو روزم
مه بعد اوه هر شو مسم
دیسلاو خسته
دکتر دری چه کی
زیو که تمامه بکه
خداو پیغمبر نکه
تختم جا به جا نکه
تو ایوشی مه چه بکم
عشقگم ولام چیه
ایوشی زندگیم بکم
بسه ای قصه سازیه
اوه یه روز عشق مه بی
تمام زندگیم بی
دلیل نفسیلم
آرام بخش شویلم بی
الان دلیل خودزنیو
خطیل بان دسمه
ساده دل دامه پی
هرچه سرم بای حقمه
دکتر هوا تزریغ که
دردیلم هم شرو بی
کول خاطراتمان
و ناو سرم هم مرور بی
مه و تخته بسانه
بدون یه زره نور
عشقگم هایده کوره
نیوشی عشقم ها کو
یه شو بیه و غم
سر بی و بان بالشت
اصاً یه بار بیه
و ناو خوشیت بپرسی حالم
تو که حالت خوبه
منم هرشو ارات سزم
هایده نو خوشیت نزانی
که مه درم چه کیشم
دیسلاو اوج
امشو و ناو حال خوم
یه سر و ناو فکر تو بیم
کفتمه یاد چوت
حالم گنجور خراو بی
دسو پام ویره بسانه
کول سال دی عرام زمسانه
برا تونیش گیره نکه
امشو کارم دی تمامه
پاپ یواش
و روژه که ترکم کردی
مه شویل مس قورصم
هر شو هاتم که بیونمت
شاید دواره و پید برسم
چه فایده وایم دیوری
هیچ وقت و تو دی نرسم
امشو کارم دی تمام بو
اوسه گریا نفسم
پاپ اوج
حالم گنجور گیریاس
برسنه دادم خدا
مه هنوز دوسه درم
باور بکن ایوحناس
دری کارم تمام بو
دایه غم آخرت بو
دایه حلالم بکه
شاید شو آخرم بو
ای تخته چنه سرده
درم و بانه یخ کم
دسو پام کی بساسه
دره سنه گیانم بسه
ای سروم اکسیژنه وا کن
مه که زندگیم چیه
مه که شوه یه مشت قورص خوم
و مرگم هیچ باکه نیه
دیسلاو اوج