دانلود آهنگ سجاد عرب ویرانه
Sajad Arab Viraneh

دانلود آهنگ جدید سجاد عرب به نام ویرانه

Sajad Arab - Viraneh

9,815 15 فوریه 2021
00:00
00:00
0 Comment

روز احوالم مپرس من با خودم بی گانه ام
بی سبب دنبال گم گشته درون خانه ام
کس نفهمید و ندانست که بر دل چه گذشت
آن زمان کز دست میدادم مه دردانه ام

روز احوالم مپرس من با خودم بی گانه ام
بی سبب دنبال گم گشته درون خانه ام
کس نفهمید و ندانست که بر دل چه گذشت
آن زمان کز دست میدادم مه دردانه ام

بی وفای بی نشانم
با صدای نیمه جانم
مینشینم بر ره تو
تا که آوازی بخوانم

شیرین شیرینم
یار دیرینم
داد از جدایی
ای نازنینم

روز احوالم مپرس من با خودم بی گانه ام
بی سبب دنبال گم گشته درون خانه ام
کس نفهمید و ندانست که بر دل چه گذشت
آن زمان کز دست میدادم مه دردانه ام