دانلود آهنگ دین لوئیس Half a Man (هادی تیموری ریمیکس)
Dean Lewis Half A Man (Hadi Teymouri Remix)

دانلود آهنگ دین لوئیس به نام Half a Man (هادی تیموری ریمیکس)

این موزیک زیبا رو با کیفیت بالا بشنوید و با لینک مستقیم و پرسرعت دانلود کنید.

Dean Lewis Half A Man (Hadi Teymouri Remix)

Download New Music By Dean Lewis Half A Man (Hadi Teymouri Remix) on MyPmcMusic.Com

30,955 19 دسامبر 2021
00:00
00:00
0 Comment

I was wrong to say I loved her, I was wrong to think Im right
در اشتباه بودم که (بهش)بگم دوسش داشتم , در اشتباه بودم که فکر میکردم حق با منه
When I told her it was over, well my darling, I had lied
وقتی که بهش گفتم که دیگه تمومه (رابطمون) , خب عزیزم , من بهت دروغ گفته بودم
Ive been running from my demons, afraid to look behind
داشتم از شیاطین درونم فرار میکردم , از به عقب نگاه کردن میترسیدم
Ive been running from myself, afraid of what Id find
داشتم از خودم فرار میکردم , از چیزی که قرار بود پیدا کنم میترسیدم
[Chorus]
But how am I supposed to love you when I dont love who I am?
ولی چطوری میتونم دوست داشته باشم وقتی که خودمو دوست ندارم؟
And how can I give you all of me when Im only half a man?
(و چطوری میتونم خودمو کامل بهت بدم وقتی که فقط نصف یه مردم (یه مرد کامل نیستم
Cause Im a sinking ship thats burning, so let go of my hand
چون من یه کشتی سوزان در حال غرقم , پس دستانم را رها کن
Oh, how can I give you all of me when Im only half a man?
(و چطوری میتونم خودمو کامل بهت بدم وقتی که فقط نصف یه مردم (یه مرد کامل نیستم
[Verse 2]
And now Im stuck in this hotel room by a cold neon light
و حالا من توی این اتاق هتل با یه لامپ نؤنی سرد گیر کردم
And Ive been waiting for an answer, but it wont come tonight
(و منتظر یه جواب بودم , ولی امشب نمیاد (جواب
And every bottle I had stolen lay shattered on the floor
و هر بطری ای که دزدیده بودم روی زمین تکه تکه افتاده
Whats broken cant be whole anymore
(چیزی که شکسته دیگه کامل نمیشه (درست نمیشه
[Chorus]
But how am I supposed to love you when I dont love who I am?
ولی چطوری میتونم دوست داشته باشم وقتی که خودمو دوست ندارم؟
And how can I give you all of me when Im only half a man?
(و چطوری میتونم خودمو کامل بهت بدم وقتی که فقط نصف یه مردم (یه مرد کامل نیستم
Cause Im a sinking ship thats burning, so let go of my hand
چون من یه کشتی سوزان در حال غرقم , پس دستانم را رها کن
Oh, how can I give you all of me when Im only half a man?
(و چطوری میتونم خودمو کامل بهت بدم وقتی که فقط نصف یه مردم (یه مرد کامل نیستم
[Bridge]
And no one can ever hurt me like Ive hurt myself
و هیچکس هرگز نمیتواند مثل خودم بهم صدمه بزنه
Cause Im made out of stone and Im beyond help
چونکه از سنگم و کارم از کمک گرفتن گذشته
Dont give your heart to me
قلبتو بهم نده
[Chorus]
But how am I supposed to love you when I dont love who I am?
ولی چطوری میتونم دوست داشته باشم وقتی که خودمو دوست ندارم؟
And how can I give you all of me when Im only half a man?
(و چطوری میتونم خودمو کامل بهت بدم وقتی که فقط نصف یه مردم (یه مرد کامل نیستم
Cause Im a sinking ship thats burning, so let go of my hand
چون من یه کشتی سوزان در حال غرقم , پس دستانم را رها کن
Oh, how can I give you all of me when Im only half a man?
(و چطوری میتونم خودمو کامل بهت بدم وقتی که فقط نصف یه مردم (یه مرد کامل نیستم
[Outro]
Hmm-mmm-hmm-hmm
Hmm-mmm-hmm-hmm
Hmm-mmm-hmm-hmm
Hmm-mmm