دانلود آهنگ جدید گروه موسیقی تلار به نام شب یلدا

Talar Band - Shabe Yalda

131,369 22 دسامبر 2020
00:00
00:00
0 Comment

هَ امشب جانِ من بَنَه کِنار غٌصه و دَردَ
نَوا گوفتان می دیل بیگیفتِه ی می سینه سَردَ
نَوا گوفتان تو از بَلا و نامردی و دوری
حیف امی حالِ کی خرابَ بِه اَ جوری
امشب شب شیدایی و زیبایی و شور
یلدا شب عشاق بساط عشق جور
بیا چاکون تی حالَ با انارٌ هندوانه
باوَر بوکون کی اَ دونیا همه اش هَتو نَمانه
بیا بِخند می اَمرِع من تی او جانَ بیمیرَم
خایَم کی تی او دستانَ خودَم طلا بیگیرم
کاشکی تی فالِ حافِظ خوب دَر بایه از آب
از هَ شبِ یلدا تی دَردان بِشه بَر خواب
اَمی گوش پٌر بًو بس که بوگوفتَد اَز گِرانی
اَمی حال بد بو پیرَ بٌستیم در جوانی
حیفِ اَمی عٌمر پای ا گَبان بوسوزه
بٌخودا کٌل زندگی امی شین ه دو روزه
بیا بخند می اَمرِع من تی او جان بیمیرم
خایم کی تی او دستانَ خودم طلا بیگیرم
کاشکی تی فالِ حافظ خوب دَر بایه از آب
از هَ شب یلدا تی دَردان بِشه بَر خواب

همین امشب به جان من غصه و درد رو کنار بگذاز
نگو دلم گرفته و سینه ام سرد و پر از درد است
نگو از بلا و نامردی و دوری
حیف حال ماست که با این حرفا خراب بشود
امشب شب شیدایی و زیبایی و شور
یلدا شب عشاق و بساط عشق جور
بیا و حالت را با انار و هندوانه خوب کن
باور کن که دنیا همین طور باقی نخواهد ماند
بیا با من بخند الهی برایت بمیرم
که خودم میخواهم دستانت را طلا بگیرم
ای کاش که فال حافظت خوب از آب در بیاید
و از همین شب یلدا دردهایت به خواب بروند
گوش ما پر شد از بس که از گرانیها گفتند
حال ما بد شد و در جوانی پیر شدیم
حیف عمر ماست که به پای این حرفها بسوزه
بخدا کل زندگی ما همین دو روز است
بیا با من بخند الهی برایت بمیرم
که خودم میخواهم دستانت را طلا بگیرم
ای کاش که فال حافظت خوب از آب در بیاید
و از همین شب یلدا دردهایت به خواب بروند